+9831-32683368 

وسایل تمیز کننده سمعک :

تمیز کننده سمعک

این وسایل برای تمیز نگه داشته شدن سمعک جهت بهتر شنیدن و طول عمر بیشتر استفاده میشود :

1- دستمال های بدون پرز برای تمیز کردن سمعک بهترند چون مانع ایجاد الکتریسیته ساکن شده و پرز وارد میکروفن و رسیور سمعک نمیشود.

2 - آهنربا جهت بیرون آوردن باتری سمعک

3 - گیره جهت در آوردن جرم و جسم در نوک قالب

4 - برس تمیز کننده ونت و خروجی قالب های پشت گوشی

5 - برس جهت تمیز کردن حاشیه های سمعک

6 - تمیز کننده و بازکننده ونت و راه کورد سمعک های تین تیوب

تمیز کننده سمعک

تمیز کننده سمعک