تبريك!

شما اولين گام را در مسیر بهتر شنيدن برداشته ايد. سمعك جديد شما با داشتن ويژگي هاي پيشرفته ديجيتالي، باعث بهبود يكفيت سيگنال، درك گفتار و راحتي شنيداري مي شود. شرکت ماهان سمعک پيشرو در استفاده از جديدترين نوآوری ها، راهكارهاي مناسبي براي شنوايي بهتر عرضه كرده است.


حفظ ارتباطات افراد با یکدیگر یکی از مهم ترین هدف های این مجموعه است. ولی هدف نهايي ما فراهم آوردن بهترين تجربه شنوايي براي شما مي باشد.
این سمعک متناسب با افت شنوايي و شيوه زندگي شما مي باشد. شنوايي شناس شما با اعمال تغییراتي بر روي سمعك آن را متناسب با نيازهاي شما تنظيم ميكند.
این قسمت بعنوان دفترچه حاوي اطلاعاتي پيرامون مزايا و نحوه استفاده و مراقبت از سمعك شما مي باشد. لطفاً آن را با دقت مطالعه نموده و در صورت بروز هرگونه مشكل به شنوايي شناسان ما مراجعه نمائيد.

سمعك CIC در يك نگاه:mahan7

1- دهانه م كيروفن ورودي صدا

2.-دهانه رسيور خروجي صدا

3-محفظه باطري كنترل خاموش/ روشن

4-دستگيره خارج نمودن سمعک

5-ونت در صورت وجود

 

 

 

mahan8

سمعك ITC در يك نگاه:

1.1 دهانه میكروفن ورودي صدا

2.2 دهانه بلندگو خروجي صدا

3.3 محفظه باتري

4.4 ونت در صورت وجود

5.5 دكمه تغ يير صدا كنترل خاموش/ روشن

 

 

 

 

 

mahan9

اندازه باتري


باتري منبع تغذيه سمعك است. سايز باتري را مي توان از طريق رنگ بسته آن شناسايي كرد. باتري سمعك شما ممكن است يكي از دو اندازه زير باشد:

icon باتري 10 بسته زرد رنگ 

iconباتري 312 بسته قهوه اي رنگ 

نوع و اندازه باتري سمعك بايد به درستي انتخاب شود. باتري سمعك خود را حتماً از مراكز معتبر تهيه نموده و از استفاده از باتري هاي متفرقه
جداً خودداري نمائيد. بهتر است هنگام تعويض باتري پشت ميز بنشينيد تا احتمال افتادن سمعك و باتري كمتر شود.

جا گذاري باتري
1- انگشت خود را زير لبه درب باتري قرار داده و به آرامي رو به بالا باز كنيد.

2-باتري قديمي را از سمت باز درب خارج نمائيد.

3- برچسب رنگي باتري جديد را بلند كنيد  مراقب باشید که تنها چند دقيقه قبل از استفاده برچسب آن را جدا کنید چرا که در صورت جدا كردن و عدم استفاده از باتري با گذشت زمان باتري خالي خواهد شد.

باتري جديد را به گونه اي قرار دهيد كه قطب + آن با علامت + حك شده روي درب باتري انطباق پيدا كند.
4- درب باتري را كاملاً ببنديد.

1  2  3  4 

 

نكات مفيد

•درب باتري را زياد باز و بسته نكنيد.

•درب باتري را با فشار نبنديد، زيرا باعث آسيب جدي به سمعك مي شود.

•در صورتي كه درب باتري براحتي بسته نمي شود احتمالاً باتري را برعكس قرار داده ايد.

•باتري ها را دور از دسترس اطفال و حيوانات خانگي قرار دهيد.

•مراقب باشید كه باتري ها را سهواً به جاي قرص مصرف نكنيد.

•هرگز باتري را در دهان خود قرار ندهيد، زيرا خطر بلعیدن آن وجود دارد. براي افزايش طول عمر باتري زماني كه از سمعك استفاده نميك نيد حتماً باتري را خارج نمائيد.

 

پیام هشدار باتري

در صورتي كه سمعك قابليت اعلام هشدار ضعيف شدن باتري را داشته باشد شنوايي شناس مي تواند اين ويژگي را براي شما فعال كند. در اين حالت زماني كه ولتاژ باتري سمعك ضعيف شود از سمعك صداي 4 بوق شنيده مي شود. شما بايد باتري سمعك را هرچه سريع تر تعويض نمائيد. در غير اين صورت پس از 20 دقيقه صداي بوق ممتدي به مدت 2 ثانيه شنيده شده و سپس سمعك خاموش مي شود.
نكته: زمان دقيق بين صداي اول )ولتاژ ضعيف( و صداي دوم )خاموش شدن سمعك( تا حد زيادي به ميزان صداي موجود در محيط و نوع باتري بستگي دارد گذاشتن و برداشتن سمعك پيش از قرار دادن سمعك در گوش خود مطمئن شويد كه باتري را به درستي قرار داده و درب آن كاملاً بسته شده است. سپس:

1-خود سمعك و يا دستگيره آن را بين دو انگشت شست و اشاره خود نگه داريد )به صورتي كه میكيروفن به سمت بالا و انتهاي سمعك به سمت كانال گوش باشد.

2- نرمه گوش را با دست ديگر رو به پائين كشيده و همزمان سمعك را به آرامي تا حدي كه احساس راحتي نمائيد داخل كانال گوش قرار دهيد. 

3-براي برداشتن آن، زائده سمعك را با انگشتان خود گرفته و به آرامي خارج كنيد.

 

نكات مفيد

•در ابتدا ممكن است پذیرای سمعك در گوش خود نباشيد ولي به مرور زمانو مشاوره با شنوايي شناس به سمعك خود عادت خواهيد كرد. با راهنماییشنوايي شناس در رابطه با ميزان زمان استفاده از سمعك خود تصميم گيري
نمائيد.
•ممكن است گوش شما نسبت به هر جسم خارجي حساسيت داشته و دچارتحريك جزئي شود. در اين صورت به شنوايي شناس مراجعه نمائيد.در صورتي كه نسبت به سمعك خود آلرژي داشتيد با شنوايي شناس در ميان
بگذاريد. مواد قالب ديگري نيز وجود دارند كه شايد نسبت به آنها حساسيت نداشته باشيد.
اگر دچار تورم شديد گوش، ترشح، جرم بيش از حد و ساير شرايط غير طبيعي شديد حتماً به شنوايي شناس خود مراجعه فرمائيد.
 
 

خاموش/ روشن

1


روشن كردن
باتري را داخل محفظه قرار داده و درب آن را كاملاً ببنديد.2

 

 

 


خاموش كردن

برای خاموش نمودن سمعك درب باتري را کمی باز كنيد تا حدي كه باتري با سطح داخلي محفظه اتصالي نداشته باشد. از ولوم سمعك ITC مي توان براي خاموش و روشن كردن سمعك استفاده كرد. برای خاموش نمودن سمعك ولوم كنترل را تا آخرين حد ممكن به سمت عقب بچرخانيد تا كليك را زير انگشت خود احساس كنيد. برای روشن نمودن سمعك ولوم كنترل را به سمت صورت بچرخانيد.3

برخي از سيستم ها به گونه اي برنامه ريزي شده اند كه سمعك با چند ثانيه تاخير روشن مي شود ) Power On Delay (. بنابراين هنگام قرار دادن سمعك در گوش صداي سوت شنيده نمي شود. هم چنين
ممكن است شما صدايي بشنويد كه بيانگر روشن شدن سمعك است.
شنوايي شناس اين ويژگي ها را براي سمعك شما فعال يا غير فعال
ميك ند.

تغ يير ولوم
سمعك ITC
ولوم كنترل سمعك شما به منظور خاموش/روشن و همچنين افزايش /كاهش ميزان بلندي صدا استفاده مي شود. به منظور افزايش و كاهش بلندي صدا، ولوم كنترل را به سمت صورت و عقب بچرخانيد، ممكن است سمعك شما به گونه اي برنامه ريزي شده باشد كه در صورت رسيدن به حد متعادل بلندي صداي بوق شنيده شود.

4

استفاده از تلفن5
در صورتي كه سمعك شما بيش از1 حافظه داشته باشد قابليت سازگاريبا تلفن را دارد و در نتيجه باعث بهبود مكالمات تلفني شما مي گردد. براي اين منظور گوشي تلفن يا موبايل خود را بدون آن كه خيلي به گوش نزد کی شود مقابل گوش قرار دهيد. در اين حالت برنامه اتوماتيك تلفن فعال مي شود و احتمالاً صداي پيام هشدار را خواهيد شنيد. اگر گوشيتلفن خيلي به سمعك نزديك شود صداي سوت مانندي از سمعك شنيدهخواهد شد كه به آن فيدبك گفته مي شود. در چنين حالتی زاويه گوشي تلفن را اندكي تغ يير داده و در فاصله 3- 2 سانتي متري گوش قرار دهيد.

سمعك شما فعال نمي شود به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد. او يكآهن رباي كوچك در اختيار شما قرار مي دهد كه با قرار دادن آن رويگوشي تلفن، سيستم پاسخ دهي تلفن سمعك شما به طور اتومات كيفعال مي شود.

 


تكنولوژي T2 Remote
)کنترل سمعک از طریق تلفن یا موبایل( برخي از مدل هاي سمعك هاي استاركي داراي تكنولوژي T2 Remote مي باشند. با این تكنولوژي اين امكان فراهم مي شود كه سمعك را بدون نياز به ريموت كنترل از طريق موبايل يا تلفن خود كنترل كنيد. براي بهره مندي از اين ويژگي تلفن شما بايد هنگام فشار دادن دگمه ها صداي بيپ بدهد. به منظور اعمال تغ ييرات دستورالعمل زير را دنبال نمائيد6

نحوه استفاده

1-تلفن را در فاصله 8 سانتي متري سمعك نگه داريد.
2 -دگمه * را 2 بار فشار دهيد تا T2 فعال شود يك سري صداي سوت مانند نشان دهنده فعال شدن T2 است.
3- دگمه هاي مربوط به هر تغ يير كه در شكل صفحه بعد تشريح شده است، فشار دهيد.
T2 -4 پس از 20 ثانيه غير فعال مي شود.

T2 On Demand
)تنظیم سمعک از طریق تلفن( برخي از مدل هاي سمعك هاي استاركي داراي تكنولوژ ي T2 On Demand مي باشند. با استفاده از اين تكنولوژي شنوایی شناس مي تواند سمعك شما را از طريق تلفن تنظيم كند. بنابراين براي تنظيم سمعك خود نياز به مراجعه حضوري به كلينيك شنوايي شناسي نخواهيد داشت. براي استفاده از اين تكنولوژي پس از برقراري تماس با شنوایی شناس، وي كليه مراحل تخصصي را انجام مي دهد.
Self check خودارزياب برخي از سمعك ها، داراي قابليت بررسي عملكرد اجزا سمعك مي باشند. اين ويژگي Self check يا خود ارزياب ناميده مي شود. شنوایی شناس مي تواند اين ويژگي را براي سمعك شما فعال يا غير فعال  كند.

 

روند انجام Self check
1- درب باطري را سه بار باز و بسته كنيد.
2- سمعك را داخل گوش خود قرار دهيد.
3- به پيام هشدار گوش كنيد. پيام هشدار ممكن است به صورت
صداي بوق و يا گفتار باشد:
1-Good  (خوب)

2-Make an appointment  (تعيين وقت با شنوایی شناس)

4- در صورت وجود مشكل ، به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد.

(Reminder )يادآور
برخي سمعك ها به گونه اي برنامه ريزي شده اند كه در تاريخ معين قرار ملاقات شما با شنوایی شناس را از طريق پيام هشدار به شما اطلاع مي دهد. شنوایی شناس مي تواند اين ويژگي را براي سمعك شما فعال كند. پيام هشدار مي تواند صداي بوق و يا گفتار Make an appointment( ( باشد. در صورت شنيده شدن اين پيام با شنوایی شناس خود تماس حاصل فرمائيد.Feedback )صدای سوت( فيدبك زماني رخ مي دهد كه اصوات تقويت يافته توسط سمعك از كانال گوش خارج شده و مجدداً به م كيروفون سمعك باز گردد. سمعك استاركي با داشتن تكنولوژي ديجيتالي پيشرفته، فيدبك را به بهترين نحوه ممكن از بين مي برد. در صورتي كه پس از قرار گرفتن صحيح سمعك در گوش و تنظيم مناسب ولوم باز هم صداي فيدبك شنيده مي شود به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد.

samak

نگهداري از سمعك
سمعك يك جسم بسيار ظريف است و نياز به مراقبت ويژه دارد. گرما، رطوبت و ورود مواد خارجي باعث آسيب به آن مي شود. در صورتي كه از سمعك بخوبي نگهداري كنيد كارايي و طول عمر آن افزايش خواهد يافت.
icon سمعك را هر روز تميز کنید.

icon هيچ گاه سمعك را با دستان آلوده لمس نكنيد.

icon بهتر است نظافت سمعك و تعويض باتري را پشت ميز انجام دهيد تا از افتادن آن جلوگيري شود.

icon براي خارج نمودن جرم اطراف درب باتري، دهانه م كيروفون ورسيور، از برس مخصوص و يا پارچه نرم و خشك استفاده نمائيد.

icon هيچ گاه از آب، الكل و ساير محصولات شوينده استفاده ننمائيد. 

icon هيچ گاه قطعات سمعك را از هم جدا ننموده و يا داخل سمعك وسيله اضافي فرو نکنید.

icon اگر سمعك شما وكس گارد دارد نحوه استفاده از آن را از شنوایی شناس بياموزيد.

icon هنگام استفاده از اسپري مو، اسپري رنگ و ساير اسپري هاي چسبنده سمعك را از گوش خود خارج نمائيد. زيرا اين مواد باعث مسدود شدن دهانه میكيروفن و در نتيجه آسيب به سمعك مي شود.

icon سمعك خود را در جاي امن، خشك و دور از گرما و تابش مستقيم خورشيد قراردهيد.

icon زماني كه از سمعك استفاده نميك نيد آن را خاموش نموده و درب باتري را باز نگه داريد.

icon سمعك را در جايي قرار دهيد كه بتوانيد براحتي پيدا كنيد.

icon سمعك را دور از دسترس اطفال و حيوانات خانگي قرار دهيد.

icon از ورود آب به سمعك يا مرطوب شدن آن جلوگيري نمائيد.

icon ممكن است قبل از دوش گرفتن فراموش كنيد كه سمعك را از گوشتان خارج نمائيد، لذا حتماً مراقب باشيد.

icon عادت كنيد هميشه پيش از شنا و دوش گرفتن گوش هاي خود را بررسي كنيد. همچنين قبل از شستن لباس هايتان، جيب هايتان را خوب بررسي نمائيد.

icon در صورتي كه سمعك شما خيس شد سريعاً باتري ها را خارج نموده، سمعك را روي يك حوله خشك و در جاي امن قرار دهيد، درب باتري را به مدت يك روز باز نگه داريد تا سمعك کاملاً خشك شود.

icon هيچ گاه سعي نكنيد براي خشك كردن سمعك از مايكروويو، اجاق گاز و يا سشوار استفاده نمائيد.

راهنماي رفع مشكلات سمعک

خدمات و تعمير
اگر سمعك شما به هر دليلي بدرستي كار نميك ند به هيچ عنوان خودتان اقدام به تعمير آن ننمائيد. اين كار نه تنها باعث از بين رفتن گارانتي و بيمه نامه، بلكه باعث آسيب جدي به سمعك مي گردد. چنانچه سمعك كار نميك ند و يا داراي اشكال است جدول راهنماي صفحه بعد را مطالعه نمائيد. شايد راه حل مناسب را بيابيد. در صورتي كه مشكل سمعك حل نشد، با شنوایی شناس خود تماس گرفته و يا به كلينيك وي مراجعه فرمائيد.

آنچه شما بايد انجام دهيد
رضايت مندي و سازگاري شما با سمعك به ميزان استفاده شما از سمعك بستگي دارد. توانايي شما در استفاده از ورودی هاي جديد صوتي روز به روز بهتر مي شود و بنابراين قادر خواهید بود صداها را بهتر بشنويد و درك كنيد. با اين حال شما نبايد انتظار داشته باشيد كه بتوانيد همه صداها و گفتارها را با كمك سمعك خود بشنويد. زماني كه شروع به استفاده از سمعك ميك نيد قادر به شنيدن صداهايي مي شويد كه مدتي آنها را نشنيده بوديد. حس ميك نيد سر و صداي محيط بسيار بلند است. در حالي كه اين سر و صدا هميشه وجود داشته است ولي شما به علت كم شنوايي تان متوجه اين سر و صداها نمي شديد. به خاطر داشته باشيد مدت زماني طول ميك شد تا خود را با تغ ييرات ايجاد شده منطبق كنيد و در اين راه شما بايد صبر، حوصله و تمرين داشته باشيد. به اين ترتيب با مرور زمان شما به صداهاي جديد عادت كرده و از سمعك تان لذت خواهید برد. شنوايي تنها بخشي از سيستم افكار، ايده ها و احساسات شما است. علاوه بر اين لب خواني، حالات صورت و رفتارها به شما كمك ميك ند تا آنچه را كه از طريق شنوايي ممكن است نشنويد با استفاده از اين علائم درك كنيد، برخي از اين رفتارهاي جبراني براي درك كلام گوينده شامل موارد زير مي باشد:
iconبه گوينده نزديك تر شويد.

iconعواملي كه باعث حواس پرتي و ايجاد سر و صدا مي شوند را كاهش دهيد. براي مثال شستن ظروف در حين مكالمه باعث كاهش درك، حتي براي افراد سالم مي شود.

iconدر محيط هاي متفاوت، مناسب ترين و ساكت ترين مكان را براي گفتگو انتخاب كنيد.

iconخواسته هايتان را به افراد بگوييد، به ياد داشته باشيد بيشتر افراد شما را نمي شناسند و از کم شنوایی شما آگاهی ندارند. آنچه خانواده و دوستان شما بايد انجام دهند برخي افراد مشكل شنوايي را يك مسئله شخصي مي دانند و گمان ميك نند خودشان به تنهايي از پس مشكلات و عواقب آن بر مي آيند. دقت كنيد مكالمات و ارتباطات هميشه بين چند نفر انجام مي شود. حمايت دوستان و خانواده در روند بهتر شنيدن شما و درك محاورات بسيار اهميت

دارد. از آن ها بخواهيد كه:

iconقبل از شروع صحبت توجه شما را جلب كنند.

icon بطور واضح و طبيعي صحبت كنند. گفتار سريع و بلند درك را مشكل تر ميك ند.

icon براي بيان منظورشان به جاي تكرار كلمات از واژگان مترادف استفاده كنند. فهم كلمات مختلف و هم معني راحت تر است.

iconهنگام صحبت در اتاق هاي آرام به شما نگاه كنند و يا رو به رويتان بنشينند.

iconعواملي كه باعث حواس پرتي حين مكالمه مي شود را كاهش دهند  مثل صداي راديو و تلويزيون.

icon با دهان پر صحبت نكنند و هنگام صحبت كردن دهانشان را نپوشانند