ادیومتر


شنوایی سنجی یا ارزیابی شنوایی بوسیله دستگاه های خاصی انجام می گیرد. یکی از این دستگاهها ادیومتر می باشد. ادیومتر به زبان خیلی ساده دستگاهی است که در فرکانس های مختلف، سیگنال های مختلف تولید می کند و از طریق یک هدفون به گوش بیمار فرستاده می شود. بیمار با بلند کردن دست یا با فشار دادن یک دکمه از شنیدن صدای ارسالی آگاهی می دهد.

ادیوگرام در واقع نمودار شنوایی سنجی است که بعد از انجام ادیومتری رسم می شود.

هدف از آزمون ادیومتری به دست آوردن آستانه فرکانسی فرد در هر گوش می باشد.

دو نوع آستانه گیری در شنوایی سنجی صورت می گیرد:

آستانه راه هوایی که با گذاشتن هدفون بر روی گوش و فرستادن صدا از طریق گوش خارجی، میانی و در نهایت گوش داخلی باعث تحریک حلزون و پاسخ بیمار می شود.

آستانه گیری راه استخوانی که با گذاشتن یک مرتعش کننده بر روی پیشانی یا پشت گوش بر روی استخوان ماستویید به دست می آید. ارتعاش از طریق جمجمه وارد حلزون می شود و باعث تحریک حلزون گوش می شود.در علم شنوایی شناسی، آستانه راه استخوانی را با BC نشان می دهند.

  شنوایی سنجی و تفسیر نوار گوش

برای رسم ادیوگرام قرارداد هایی بین المللی وجود دارد که شنوایی شناسان از آن تبعیت می کنند.

بر روی محور عمودی یا محور Y شدت اکوستیکی را نشان می دهند. واحد ان دسی بل می باشد. شدت از ۰ تا ۱۲۰ می باشد.

بر روی محور افقی یا محور X فرکانس ها را نشان می دهند.آستانه های فرکانس های ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ را بر روی ادیوگرام نمایش می دهند.

فرکانس های کمتر دارای صدای بم و فرکانس های بالاتر صدای زیر می باشند.

همان گونه که در شکل نشان داده شده است بسته به اینکه آستانه های فرد در کجای ادیوگرام باشند، میزان شنوایی فرد مشخص می شود.

iconنرمال: اگر آستانه ها زیر ۲۰ دسی بل باشد شنوایی فرد در محدوده نرمال می باشد.

iconملایم: آستانه فرد بین ۲۶ تا ۴۰ دسی بل می باشد

iconمتوسط: آستانه فرد بین ۴۱ تا ۵۵ دسی بل می باشد.

iconمتوسط تا شدید: آستانه فرد بین ۵۶ تا ۷۰ می باشد.

iconشدید: آستانه فرد بین ۷۰ تا ۹۰ دسی بل می باشد.

iconعمیق: آستانه فرد بیش تر از ۹۰ دسی بل می باشد.

  تفسیر ادیوگرام یا نوار گوش

تفسیر ادیوگرام یا نوار گوش


با توجه به شکل بالا مشخص می شود که در ادیوگرام یا نوار گوش، برای گوش چپ و راست علایم خاصی در نظر گرفته شده است.

رنگ قرمز مربوط به گوش راست و رنگ آبی مربوط به گوش چپ می باشد.

برای آستانه های راه هوایی گوش راست علامت دایره قرمز و برای آستانه های راه هوایی گوش چپ علامت ضربدر آبی در نظر می گیرند.

آستانه های راه استخوانی گوش راست را با علامت < که به سمت راست است و آستانه های راه استخوانی گوش چپ را با علامت > که به سمت چپ است، نشان می دهند.

حالا براساس ادیوگرام می خواهیم نوع کم شنوایی را تشخیص دهیم.

به صورت کلی از یک نوار گوش می توان به نوع و میزان کم شنوایی پی برد. در مورد میزان کم شنوایی در بالا توضیح داده شد.

icon کم شنوایی انتقالی: در کم شنوایی انتقالی مشکلی در گوش خارجی یا میانی است. در ادیوگرام آستانه راه استخوانی در محدوده نرمال و آستانه راه هوایی در محدوده غیر نرمال می باشد.

iconکم شنوایی حسی عصبی :این کم شنوایی به نوعی مربوط به گوش داخلی می باشد. زمانی که اختلالی در حلزون و یا عصب شنوایی می باشد. در نوار گوش نیز آستانه استخوانی در محدوده غیر نرمال می باشد. آستانه راه هوایی نیز در محدوده غیر نرمال می باشد. و اختلاف این دو آستانه کمتر از ۱۵ دسی بل می باشد.

icon کم شنوایی آمیخته: کم شنوایی آمیخته زمانی است که ترکیبی از کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی اتفاق افتاده است. در نوار گوش نیز آستانه استخوانی و آستانه راه هوایی هر دو در محدوده غیر نرمال می باشند و اختلاف آنها بیشتر از ۱۵ می باشد.

 

تست تیمپانومتری


این تست کمک می کند تا دریابیم گوش میانی و پرده گوش تا چه اندازه به خوبی کار می کنند. مقداری هوا به داخل گوش فرستاده می شود، این هوا به پرده گوش فشار وارد می آورد، سپس میزان پاسخ گوش به این فشار ثبت می شود. اگر برای مثال، پرده گوش حرکت نکند این می تواند نشان دهنده آن باشد که پشت پرده یعنی در گوش میانی، مایع تجمع یافته که خود نشانه اوتیت یا عفونت گوش میانی است.

 

تستهای فیزیولوژیکی و الکتروفیزیولوژیکی

 

icon Auditory Brain stem Response :ABR یا تست شنوایی پاسخ ساقه مغز، در واقع در این تست با استفاده از دستگاه مخصوصی پاسخ های الکتروفیزیولوژیک ساقه مغز به تون های ارسالی به گوش، ارزیابی و ثبت می شود. این تست از ارزش تشخیصی بالایی برای تمام سنین برخوردار بوده و همچنین برای نوزادان و کودکانی که همکاری لازم در تست معمولی را ندارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

icon Auditory Steady-State Response :ASSR یا تست پاسخ های پایدار شنوایی، این آزمون یکی از آزمایش های الکتروفیزیولوژیک شنوایی می باشد که قادر است بدون نیاز به همکاری بیمار آستانه های شنوایی او را تعیین کند. از آنجا که تعیین آستانه های شنوایی توسط این آزمون نیازی به توجیه فرد آزمایش شونده و پاسخ های آگاهانه وی ندارد ابزار خوبی برای ارزیابی شنوایی کودکان، سالمندان و به طور کلی افراد سخت آزمون به حساب می آید.

icon Oto-Acoustic Emission :OAE یا گسیل های صوتی گوش، این تست نشانگر عملکرد حلزون گوش خواهد بود. با یک بلندگوی کوچک، صداها به درون گوش فرستاده می شود. یک میکروفون پاسخ حلزون به این صداها را ثبت می کند. به این ترتیب اطلاعات با ارزشی از نحوه عملکرد سلول های مویی در حلزون به دست می آید.

 

غربالگری شنوایی

غربالگری شنوایی

این تست در هر سنی می تواند انجام شود. این تست تنها نشان می دهد که شنوایی فرد طبیعی است یا نه. اگر فردی در تست غربالگری رد شود بایستی برای ارزیابی دقیق تر ارجاع شود. در سال های اخیر به اهمیت غربالگری شنوایی برای نوزادان پی برده شده است و در بسیاری از کشور ها تست شنوایی هنگام تولد اجباری است، چرا که هر چه کم شنوایی زودتر تشخیص داده شود، حمایت از کودک هم زودتر شروع خواهد شد.

 

آیین نامه حفاظت و بهداشت کار


ماده ۱۷۰۴۵ آیین نامه حفاظت و بهداشت کار: هرگاه در محیط کار صداها شدید و مداوم باشد اشخاصی که در آن محیط کار می کنند بایستی از وسایل حفاظتی پرده گوش استفاده نمایند. و همچنین طبق ماده ۱۷۰۴۶ آیین نامه حفاظت و بهداشت کار حفاظ پرده گوش دارای شرایط ذیل باشد:

همه روزه تمیز باشند مگر انواعی که پس از یکمرتبه استعمال باید دور انداخته شوند.

قبل از آنکه شخص دیگری از آن استفاده نماید ضد عفونی گردد.

ماده ۱۷۰۴۶ آیین نامه حفاظت و بهداشت کار: وسیله حفاظتی گوش ها در مقابل جرقه، ذرات فلزات و سایر اجسام خارجی باید از نوع توری زنگ نزن ، محکم و سبک با دور چرمی باشد که از پشت سر توسط فنر تسمه ای قابل تنظیم روی گوشها مستقر گردد.

ماده ۱۷۰۴۸ آیین نامه حفاظت و بهداشت کار: در مواقعی که دستگاه حفاظ گوش مورد استفاده قرار نمی گیرد باید در جعبه مخصوص نگهداری شود تا در اثر تماس با روغن و چربی و سایر مواد خراب نشود.