+9831-32683368 

این اکسسوری ها شاملFM و میکروفون های متصل به گوینده و یا تلویزیون ,کامپیوتر و MP3 Player  میباشد که نسبت سیگنال به نویز را افزایش داده و باعث درک گفتار بهتر و صدای واضح تر میشود.

این اکسسوری ها برای کودکان، دانش آموزان، دانشجویان و افرادی که SDS (درک گفتار) پایینی دارند مناسب میباشد.