سمعک های پشت گوشی با قالب BTE

سمعک های پشت گوشی با قالب BTE

سمعک های پشت گوشی که با قالب استفاده میشوند در مقایسه با سمعک های دیگر پشت گوشی بزرگتر میباشد و برای افت شنوایی متوسط تا عمیق استفاده میگردند. امکانات متعددی چون دکمه تغییر برنامه , ولوم کنترل , وجود تله کویل , میکروفون جهت دار و .... در آن باعث میشود طرفدارای خاص خودش رو داشته باشد.

در کل میتوان گفت که قویترین سمعک های دنیا با طرح و رنگ های مختلف را دراین گروه میتوان یافت.