سمعک های عینکی Eye Glasses

سمعک های عینکی Eye Glasses

این سمعک ها در دسته عینک جاگذاری میشوند و از طریق یک تیوب به صورت قالب و یا dome وارد گوش میشوند.

این سمعک ها برای کسانی که از عینک و سمعک همزمان استفاده میکنند مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین برای کسانی که مشکل زیاد conductive دارند میتوان از رسیور استخوانی استفاده کرد و حلزون گوش را مستقیم تحریک کرد.