سمعک های پشت گوشی یا  Mini BTE

mini bte hearing aid

این سمعک های کوچک در پشت گوش پنهان میشوند و صدا از طریق یک لوله بسیار نازک وارد گوش میشود. انتهای لوله ک وارد گوش میشود یک کاف نرم قرار میگیرد و گوش را مسدود نمیکند در نتیجه هوا در گوش جریان داشته و فرد احساس کیپی گوش نمیکند و صدای خودش در گوشش نمیپیچد.

این نوع تجویز سمعک را open fitting  گویند و برای افت شنوایی ملایم تا متوسط فرکانس بالا استفاده میگردد.