031-32683368 
samak000

چرا سمعک های بلتون ؟؟!

HPF NanoBlok

پوشش نانو (ضدآب) در سمعک های بلتون باعث افزایش طول عمر و دوام سمعک می گردد و مانع از این میشود که رطوبت و جرم گوش به سمعک آسیب برساند و حتی افراد می توانند در باران بدون هیچ گونه نگرانی قدم بزنند.

ان ویژگی به دوصورت Ordinary و Integrityوجود دارد که درحالت اول این پوشش فقط در قسمت خارجی ودرحالت دوم قسمت داخلی و خارجی رامی پوشاند.

Maximum gain &MPO

در سمعک های سوپر پاور امکان فراهم شدن 86 دسی بل بهره و خروجی 146 دسی بل بدون کاهش بهره و افزایش هدروم وجود دارد و این مزیتی است که در دیگر سمعک های سوپر پاور نخواهید یافت.

CIC UP

تنها سمعک های داخل گوشی است که می تواند با ایجاد 79 دسی بل بهره محدوده افت شنوایی وسیعی را پوشش دهد.

Smart Gain

این سیستم به صورت اتوماتیک تغییر در محیط شنیداری راشناسایی می کند و افزایش و کاهش بهره و یا تنظیمات کاهش نویز را انجام می دهد. بنابراین فرد با راحتی بیشتری وارد محیط های نویزی می شود و یا به گفتار آرام در محیط های ساکت گوش می دهد. تجربه شنیداری با این سیستم فوق العاده است.

Sound Cieaner

یک جزء کلیدی جهت ایجاد سیگنال آکوستیکی واضح اطمینان از این است که نویز ناخواسته تا حد ممکن حذف شود. این تکنولوژی بهترین سیستم کاهنده نویز را دارد تا به فرد این اطمینان را دهد که تمام مکالمات بدون عوامل مزاحم ناخواسته را بشنود.

سمعک بلتون-Beltone

Tagged Under

butten