031-32683368 

Beat Header

 سمعک Beat

سمعک Beat در دو مدل 3 و 7 وجود دارد که به ترتیب دارای 6 و 16 کانال می باشد.

این مدل مخصوص افراد با کم شنوایی شدید تا عمیق می باشد و به دو صورت سوپرپاور و الترا پاور وجود دارد.

همچنین این مدل برای کودکان با مناطق مرده بسیار مناسب می باشد به این دلیل که هم دارای بهره بالا و هم برنامه تراکم می باشد.

از ویژگی های این مدل می توان به:

icon Autosurround

icon surroundOptimizer

icon دارای دکمه تغییر برنامه و ولوم کنترل

icon سمعک مخصوص کودکان با افت های شدید تا عمیق

icon دارای پوشش نانو برای محافظت در برابر آب، عرق و رطوبت

icon سیستم وایرلس برای ارتباط دو سمعک و جهت یابی و درک گفتار دو طرفه

icon Bassboost: افزایش فرکانس های پایین بخصصوص در کودکان با مناطق مرده فرکانس بالا اشاره کرد.